Fulton Fonden

Vi står på skuldrene af mange

At Fulton sejler i dag er resultatet af mange menneskers ihærdige indsats, ideer og utrættelige arbejde for at drive og bevare skibet gennem tiden.

Scroll ned

Organisation

Fulton Fonden

I Fonden gør vi vores bedste for at fremtidige generationer også får glæde og gavn af skonnerten Fulton af Marstal. Vi arbejder for at opfylde formålene i vores vedtægter, der beskriver at vi skal:

  • Sejle med unge, med særligt fokus på kulturelt og socialpædagogisk ungdomsarbejde
  • Varetage og sikre driften af skonnerten Fulton af Marstal, i samarbejde med Nationalmuseet
  • Udbrede kendskabet til den maritime kulturarv og fremme forståelsen for søfartens vilkår før og nu

Den selvejende institution Fulton Fonden blev stiftet i 2013 med egen bestyrelse. Nationalmuseet og støtteforeningen Fultons Venner har begge en plads i bestyrelsen. Direktør og chefskipper Jakob Jensen tager sig af den daglige drift.

Jakob Jensen

Direktør

Vedtægter

Bestyrelse

Fhv. økonomi- og erhvervs- minister Bendt Bendtsen

Bestyrelsesformand

Områdeleder DanPilot Tom Christian Paulsen

Næstformand og maritim søkyndig

Folketingets formand og fhv. forsvarsminister Søren Gade

Bestyrelsesmedlem

Direktør Preben Andersen

Bestyrelsesmedlem og Fultons Venners repræsentant

Jurist Anders Clausen

Bestyrelsesmedlem

Restaureringsarkitekt Morten Kvist Jensen

Bestyrelsesmedlem og Nationalmuseets repræsentant

Støt Fulton

Fultons drift

Nationalmuseet ejer skonnerten Fulton, men det er Fulton Fonden der afholder alle omkostninger i forbindelse med skibets drift og vedligehold. Skibets vedligehold er en bekostelig affære og kan ikke alene dækkes af skibets driftsindtægter.

Vi er derfor økonomisk afhængig af donationer. Hvert år vælger både private, virksomheder og fonde at støtte Fulton, ligesom støtteforeningen Fultons Venner hele tiden arbejder på fundraising til Fulton.

Fulton Fonden er godkendt efter ligningslovens §8A. Det betyder, at donationer, der gives direkte til fonden kan fratrækkes som ligningsmæssigt fradrag i den skattepligtige indkomst. Fonden skal hvert år modtager mindst 100 gavebidrag på mindst 200 kr. pr. giver. for at beholde godkendelsen. Fulton Fonden har indsamlingsgodkendelse fra Indsamlingsnævnet. Eventuelle klager kan indsendes til Isobros Branchenævn

Vi er meget taknemlige for ALLE donationer

”En stor tak til jer, der gjorde og stadig gør det muligt at sikre det nationale klenodie Fulton af Marstal”

Økonomi

Økonomien i Fonden er en sammensat størrelse, hvor mange bidrager. Det er nødvendigt, for at skibet kan sejle og det gør det muligt at holde skonnerten Fulton i rigtig god stand, så skibet også bliver til glæde og gavn for kommende generationer.