Fulton Fonden

Vi står på skuldrene af mange

At Fulton sejler i dag er resultatet af mange menneskers ihærdige indsats, ideer og utrættelige arbejde for at drive og bevare skibet gennem tiden. Skibets drift er nu i Fulton Fondens hænder.

Scroll ned

Organisation

Fulton Fonden

I fonden gør vi vores bedste for at også fremtidige generationer får glæde og gavn af Fulton. Vi arbejder for at opfylde det flersidede formål i vores vedtægter, der beskriver at vi skal:

  • Sejle med unge, med særligt fokus på kulturelt og socialpædagogisk ungdomsarbejde
  • Varetage og sikre driften af skonnerten Fulton af Marstal, i samarbejde med Nationalmuseet
  • Udbrede kendskabet til den maritime kulturarv og fremme forståelsen for søfartens vilkår før og nu

Den selvejende institution Fulton Fonden blev stiftet i 2013. Nationalmuseet og Fultons Venner har begge en plads i bestyrelsen. I det daglige varetages driften af direktør og chefskipper Jakob Jensen.

Økonomi

Drift af Fulton

Nationalmuseet ejer skonnerten Fulton, men det er Fulton Fonden der afholder alle omkostninger i forbindelse med skibets drift og vedligehold. Skibets vedligehold er en bekostelig affære og kan ikke alene dækkes af skibets driftsindtægter.

Vi er derfor økonomisk afhængig af donationer. Hvert år vælger både private, virksomheder og fonde at støtte Fulton, ligesom støtteforeningen Fultons Venner utrætteligt arbejder på fundraising til Fulton.

Fulton Fonden er godkendt efter ligningslovens §8A. Det betyder, at donationer, der gives direkte til fonden kan fratrækkes som ligningsmæssigt fradrag i den skattepligtige indkomst. For at vi kan opretholde godkendelsen, er det nødvendigt at Fulton Fonden hvert år modtager mindst 100 gavebidrag på mindst 200 kr. pr. giver.

Vi er meget taknemlige for ALLE donationer

”En stor tak til jer, der gjorde og stadig gør det muligt at sikre det nationale klenodie Fulton af Marstal”

Bestyrelse

Direktør Preben Andersen

Bestyrelsesformand og Fultons Venners repræsentant

Områdeleder Tom Christian Paulsen

Næstformand

Medlem af EU Parlamentet og fhv. forsvarsminister Søren Gade

Bestyrelsesmedlem

Advokat Anders Clausen

Bestyrelsesmedlem

Arkitekt Morten Kvist Jensen

Bestyrelsesmedlem og Nationalmuseets repræsentant