Esbjerg Matrosordningen

Fulton hjælper unge videre

Unge i udsatte positioner får en hjælpende hånd til at finde en god kurs i livet som Esbjerg Matros på Fulton. Tro på egne evner og værd vokser gennem succesoplevelser og anerkendende samvær.

Scroll ned

Unge på ret køl

Esbjerg Matros

Unge fra Esbjerg Kommune, der har brug for en hjælpende hånd til at finde en god kurs i livet, kan komme ombord på Fulton som Esbjerg Matros i en kortere eller længere periode.

På Fulton er der brug for alle hænder, for at dagligdagen kan fungere og skibet sejle. Esbjerg Matroserne arbejder tæt sammen med Fultons faste besætning.

Alle Esbjerg Matros forløb er individuelle med udgangspunkt i den unges ståsted og behov.

Esbjerg Matros

Alle er lige meget værd

Skonnerten Fulton er et praksisfællesskab, hvor vi hjælper hinanden. Vi arbejder sammen på at skabe gode dage ombord, hvor alle er med. På Fulton omgår vi hinanden på en ordentlig og anerkendende måde.

Vi bruger sidemandsoplæring og besætningen vil altid gerne vise og forklare, hvordan en opgave løses. Vi forventer, at alle ombord gør sig umage, men det er ok at lave fejl – det lærer vi jo også af.

På Fulton har vi særligt fokus på at skabe en struktureret hverdag med ordentlig kost og nattesøvn.

Kurs og fremtid

Med tiden bliver det naturligt at kortlægge realistiske fremtidsmuligheder – at finde kursen. Først når kursen er fundet, kan vi begynde at bevæge os i den rigtige retning.

Det er forskelligt, hvor lang tid det tager. Det vigtigste er resultatet – ikke hastigheden.

”Jeg er ikke bange for at lave fejl, for vi bliver ikke dunket i hovedet. Det er bedre at tage initiativ og prøve sig frem”

Formål

Esbjerg Matrosordningen

Målet for et ophold på Fulton som Esbjerg Matros er at øge den unges trivsel og tro på egne evner, udvikle kompetencer samt at motivere til uddannelse og / eller beskæftigelse, så den unge i sidste ende bliver i stand til at mestre eget liv.

Målgruppe

Unge fra Esbjerg Kommune, der bøvler med livet, kan blive Esbjerg Matroser. Vejledere og rådgivere i Esbjerg Kommune kan visitere unge i udsatte positioner fra og med 8. klasse til ca. 25 år til en plads på Fulton. Den unge kan f.eks. have udfordringer med:

  • Selvværd og trivsel
  • At få skabt en god dagsrytme med struktur og overskuelighed
  • Personlige, emotionelle eller sociale forhold
  • At indgå i relationer på en hensigtsmæssig måde
  • Motivation i forhold til job / uddannelse
  • Udfordringer grundet diagnoser
  • Behov for en pause grundet særlige omstændigheder

Erfaring med sejlads eller skibe er ikke nødvendig. Fulton er ikke et behandlingstilbud.

”På Fulton fokuserer vi på det, vi hver især kan. Ikke på det, vi ikke kan. Alle har en værdi og kan byde ind med noget. Måske kan man ikke yde 100 procent hver dag, men man gør sig umage, og så får vi styr på livets genvordigheder undervejs”

Samarbejdspartnere

Esbjerg Matros ordningen bygger på et værdifuldt samarbejde mellem Esbjerg Kommune, Lauritzen Fonden, Fulton og en række uundværlige samarbejdspartnere. Vi samarbejder med både virksomheder og uddannelsesinstitutioner, der er med til at sikre fremtidsmuligheder for de unge.

En del unge får lyst til at gå søfartsvejen efter et ophold på Fulton. Dette er dog ikke et krav og vi samarbejder både med maritime og ikke-maritime uddannelsesinstitutioner og virksomheder, der ønsker at give unge en chance i livet.