Fulton Ambassadør

Et stærkt partnerskab

Fulton Ambassadører er seriøse virksomheder, der ønsker at indgå i et langsigtet og forpligtende partnerskab. En Fulton Ambassadør tager socialt ansvar og er med til at sikre den sejlende, danske kulturarv til fremtidige generationer.

Scroll ned

Socialt ansvar

Unge på ret kurs

Siden 1970 har Fulton været base for unge, som er kommet i modvind. Måden de unge mødes på ombord har dog ændret sig væsentligt gennem årene. I dag er tilgangen positiv, anerkendende og med respekt for den enkelte.

Når man i dag får en plads på Fulton, så er det som Esbjerg Matros gennem et samarbejde med Esbjerg Kommune.

En ny chance i livet

På Fulton arbejder vi på at opbygge selvværd og selvtillid gennem sidemandsoplæring, inkluderende fællesskab og succesoplevelser. Esbjerg Matroser får større ansvar, efterhånden som de bliver klar til det og oplever derved, at de kan løse konkrete opgaver, samtidig med at de er en værdifuld del af fællesskabet og arbejdspladsen ombord.

Fulton Ambassadører er med til at give unge, der står et vanskeligt sted i livet, en mulighed for en lysere fremtid.

Mere information

Bendt Bendtsen

Formand for Fulton Fonden

Esbjerg Matrosordningen

"Virksomhederne indgår i et stærkt partnerskab med Fulton Fonden, hvor vi sammen giver unge en mulighed for at komme på ret kurs og samtidig bevarer et af dansk søfarts historiske klenodier"

Sejlende søfartshistorie

Skibsbevaring

Nationalmuseets skib Fulton er en vigtig del af Danmarks sejlende kulturarv. Skibets historie rækker helt tilbage til 1. verdenskrig. Fulton blev søsat i 1915 fra Marstal med det formål at fragte klipfisk fra Newfoundland til Middelhavet. En tid hvor dansk sømandsskab på verdenshavene blev grundlagt på skibe som Fulton.

Hvert år sejler Fulton mindst 10.000 sømil i dansk farvand til stor glæde både for dem, der sejler med, men også for dem som møder skonnerten på vandet eller i havn.

En stor opgave

Med sine godt 100 år i aktiv tjeneste kræver Fulton løbende, at der bliver draget omsorg for skibets vedligehold. Fulton Fonden bruger gennemsnitligt 1,2 mio. kr. om året på at holde skibet i god historisk og sikkerhedsmæssig stand.

Fulton Ambassadører er med til at sikre skibets bevaring, så også fremtidige generationer vil få glæde af den smukke skonnert og søfartshistorien, som følger med.

Mød vores Fulton Ambassadører

“I Middelfart Sparekasse har vi en ambition om at være til fælles bedste. Derfor bakker vi gerne op om skonnerten Fulton og arbejdet med at skabe mening og fællesskab for udsatte unge”
Direktør, Martin Nørholm Baltser

Middelfart Sparekasse

”Hos FAYARD bakker vi op om Fultons ambition om, at skabe et meningsfuldt fællesskab for unge. Dette hænger samme med vores daglige målsætning om, at der skal tages ansvar for at uddanne fremtidens generationer.”
CEO, Thomas Andersen

Fayard

”Fulton gør med deres socialpædagogiske arbejde en kæmpe forskel for udsatte unge, hvilket vi meget gerne støtter op om. I USTC har vi haft stærke maritime bånd siden 1876, og netop arbejdet med maritim uddannelse nu og i fremtiden ligger os meget på sinde.”
CEO, Nina Østergaard Borris

USTC

“Hos Fynske Bank ønsker vi at bakke op om det store arbejde som Fulton gør for at skabe et fællesskab for unge mennesker i modvind og samtidig sikre skibets bevaring, så det også kan glæde den næste generation af unge mennesker. Derfor er vi stolte af at være Fulton Ambassadør.”
Konsulent, Henrik Bo Jensen

Fonden for Fynske Bank

“Det ligger i vores værdier at tage vare på hinanden og den omverden, vi er en del af. Derfor er vi glade for at støtte Fultons ambitioner om at løfte gennem socialt ansvar og give nye chancer”
CEO, Søren N. Thomsen

Blue Water Shipping

”Vi er stolte af at støtte op om Fultons vigtige tilbud til unge mennesker, der endnu ikke har fundet den helt rette kurs i livet. I Semco Maritime tror vi nemlig på, at alle har noget at byde på – og vi tror på, at en plads på Fulton kan være med til at give de unge mål og retning samt en oplevelse af at være en vigtig del af et fællesskab.”
SVP & Chief People Officer, Thomas Nagbøl Mejlgård

Semco Maritime

”Vi har selv dybe rødder i det danske hav og ønsker naturligvis at støtte Fultons vigtige arbejde. Fulton skaber de perfekte rammer for unge mennesker, og de sikrer, at fremtidige generationer får mulighed for at lære det danske hav bedre at kende, og derfor er vi stolte af at være Fulton Ambassadør.”
Bestyrelsesformand, Kent Kirk

Nordhavn Power Solutions
West-Marine

.

Esbjerg Matros på Fulton

Hjørnestenen i Fultons virke er arbejdet med unge, som er kommet ind på en skæv kurs i livet. På Fulton bliver Esbjerg Matroserne mødt af en anerkendende tilgang. De unge er en uundværlig del af hverdagen ombord, hvor de hen ad vejen får mere og mere ansvar, mens selvværd og tro på egne evner vokser.