Visitation

Udsatte unge

Unge fra Esbjerg Kommune med behov for forandring kan visiteres til en plads som Esbjerg Matros. Mange unge i udsatte positioner har gavn af et ophold på Fulton i en periode.

ESBJERG MATROSORDNINGEN

Scroll ned

Til rådgivere og vejledere

To muligheder for visitation

Kun unge fra Esbjerg Kommune kan visiteres til et ophold på Fulton. Der er to indgange til at blive Esbjerg Matros. Lars Hebsgaard Iversen, Uddannelses- og erhvervsvejleder fra SSP er Esbjerg Kommunes koordinator af ordningen og visitation af pladserne ombord. Rådgivere og vejledere er velkomne til at kontakte Lars.

Folkeskolen (SSP Forebyggelse & Vejledning, KUI)

Når Esbjerg Matroser fra folkeskolen er ombord, forlægges en del af undervisningen til Fulton med såvel et uddannelses- som et erhvervsmæssigt sigte. Der arbejdes ud fra et forebyggende perspektiv med fokus på, at den unge får en god afslutning på folkeskolen og derved motiveres til at gå direkte videre i uddannelse eller job.

Esbjerg Matroser fra folkeskolen er typisk ombord i 1-2 uger og hjemme i skole 2-3 uger. Det forventes, at eleven via sit ophold ombord motiveres til at yde sit bedste i skolen samt at underviserne mærker en fremgang i skolearbejdet. Aftalen forudsætter derfor at eleven med forældreres / værges støtte forpligter sig på, efter bedste evne, at leve op til disse forventninger.

Aftalen revurderes løbende i tæt samarbejde med skole, elev, hjem og vejleder.

Uddannelseshuset

Når man kommer ombord som Esbjerg Matros i praktik- og kompetenceudviklingsforløb med hjælp fra Uddannelseshuset, så arbejdes der målrettet med at få “styr på livet”, gennem udvikling af kompetencer. Målet er at finde en realistisk retning for fremtidigt liv og udarbejde en holdbar plan for, hvordan den enkelte kan lykkes hermed.

Esbjerg Matroser fra Uddannelseshuset er typisk ombord i 3 uger og hjemme i en uge. Aftalen revurderes løbende i tæt samarbejde med den unge og rådgiver.

Koordinator i Esbjerg

Lars Hebsgaard Iversen

Uddannelses- og erhvervsvejleder

Esbjerg Matrosordningen

SSP Esbjerg kommune

Uddannelseshuset

Visitationsskema