Forskning

Esbjerg Matrosordningen

Forskning viser, at især de længerevarende forløb ser ud til at have en væsentlig og positiv betydning for de unges selvfølelse og efterfølgende oplevelse af forbedrede relationer og bedre livskvalitet.

Scroll ned

Forskning

Udsatte unge på ret køl

Frans Ørsted Andersen og Karen Bjerg Petersens, fra Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU) ved Århus Universitet, har udarbejdet en rapport om den pædagogiske indsats på Fulton. Rapporten bygger på 3 års forskning, hvor Esbjerg Matrosordningen er blevet fulgt.

Overordnet konkluderer rapporten, at Esbjerg Matrosordningen har haft en positiv betydning for langt de fleste unges livssituation. Sammenfattende bemærkninger og perspektiver er, at:

  • Esbjerg Matrosordningen ser ud til at have levet op til intentionerne om, at bidrage til at få udsatte unge på ret køl, ved at give dem et særligt og unikt tilbud.
  • Undersøgelserne viser, at et godt samarbejde mellem projektpartnere, samt en tæt opfølgning på de udsatte unge under og efter ophold på Fulton, er væsentlig.
  • Det fremgår, at valget af en gennemgående koordinator fra Esbjerg Kommunes side bidrager til kontinuitet. Dette ser ud til at have en betydning for den vellykkede gennemførelse af ophold på Fulton.
  • Rapporten konkluderer, at mentorrollen, som især skipper, men også den øvrige besætning, udøver er væsentlig for de unges udvikling af ”self-efficacy” og oplevelse af mestring.
  • Ordningen ser ud til, for en del af Esbjerg Matrosernes vedkommende, at have medført transfer af tilegnede færdigheder. Her kan skonnerten Fulton ses som et praksisfællesskab, hvor Esbjerg Matroserne bevæger sig fra perifer til fuld legitim deltagelse.
  • Tankegangen om at kunne hjælpe andre og ikke selv kun være den, der får hjælp, virker meningsfuld for de unge. Denne tankegang kan også overføres til andre udsatte målgrupper.
  • Naturoplevelser og opholdet på havet giver de fleste unge ”ro”.
  • Fulton er godkendt som FGU praktiksted og resultaterne kan eventuelt bruges af FGU til at gentænke forskellige udbud.