Young Sailor

Ungdomsskibstræffet blev afviklet for anden gang i år og bliver nu en tradition. Vi vil også fremover mødes til et par døgn med maritime aktiviteter, fællesskab og masser af sjov sammen med engagerede og sejlglade mennesker.

Alle blog indlæg

Scroll ned

Young Sailor

Dage vi husker

Efter to hæsblæsende døgn i Ebeltoft sejlede vi, for sejl, ud af fregathavnen. Motoren er nu stoppet, enkelte nynner “pille rejer, pille rejer, stege kyllingelår” (man skulle havde været der!), men ellers sænker stilheden sig over skibet.

Vi er høje på god energi, mætte af indtryk og klar til at fordøje de helt særlige dage vi havde sammen.

Jeg føler mig privilegeret over at møde så mange modige, unge mennesker, som tager ja-hatten på og deltager aktivt i de planlagte aktiviteter. Alle bidrog til at skabe nogle helt uforglemmelige dage.

Sammen fik vi stablet et vellykket ungdomsskibstræf på benene. Det er fantastisk, hvad vi kan skabe når viljen er der og vi samarbejder.

Et nyt initiativ

De unges sejlskibstræf

I træskibsflåden er vi en nogle skibe, som primært sejler med unge mennesker. Vi møder jævnligt hinanden til de mere traditionelle sejlskibstræf, som ofte er præget anekdoter, vedligeholdelsestips og højt humør. Rigtigt hyggeligt for mange træskibssejlere, men ikke så meget vores unges arena.

For nogle år siden var vi fire skibe, som kom til at drømme højt sammen. Vi ønskede os et sejlskibstræf, som udelukkende er for og med de unge. Efter mange møder, meget planlægning og en Corona aflysning i 2021, så lykkedes det os at få søsat Young Sailor sidste år.

De grundlæggende principper, som vi er enige om, er at:

  • Det skal være et alkoholfrit arrangement for vores unge og på deres præmisser
  • Fællesskab og samarbejde vægtes højt
  • Vores unge skal have mulighed for at møde andre unge i træskibsverdenen
  • Der skal være masser af maritime aktiviteter, f.eks. praktisk sømandskab og søsikkerhed
  • Alle skibe byder ind med aktiviteter, engagerede voksne og bidrager til den gode stemning

Dannelse

”I vores arbejde med eleverne ombord er det ikke kun vigtigt, at de skal uddanne sig, det er mindst lige så vigtigt at de kommer ud og danner sig. ’Young Sailor’ giver vores elever mulighed for at indgå i et socialt fællesskab med andre ligesindede unge, hvor fokus er på de unge og det at give dem en god oplevelse.” Skipper på Marilyn Anne, Toke Aagaard

Workshops

Praktisk sømandskab

Fredagens program stod på workshops i maritime discipliner. De unge deltog i hold på tværs af skibene og i løbet af dagen roterede holdene, så alle fik prøvet det hele. I år var der workshops i:

  • Rebslagning
  • Splejsning og tackling
  • Jolleroning
  • Wiresplejsning
  • Roning i Robarkassen

Brand- og evakueringsøvelse

Søsikkerhed

Efter maritim morgengymnastik lørdag morgen var der sikkerhedsøvelser på eget skib på programmet.

Først stod den på brandslukningsøvelse. Brandpumpe og slange blev monteret, pumpen startet op og alle fik på skift lov til at prøve at håndtere slangen. I forårssolen blev resultatet mange flotte regnbuer.

Vi sluttede af med en evakueringsøvelse til land.

Young Sailor

Fællesskab

Kernen af Young Sailor er samarbejde og fællesskab. Her kan unge møde andre unge i interesse fællesskabet omkring det maritime, finde nogen at spejle sig i og få mulighed for at danne nye relationer. Derfor er programmet krydret med samarbejdsøvelser og fælles aktiviteter.

Young Sailor er  et rummeligt arrangement og der er plads til alle skibenes unge på deres præmisser.  Målet er at alle tager hjem med en positiv og sjov oplevelse.

”Ungdomsskibstræffet er et stort ønske fra os, der sejler med unge. Vi vil rigtigt gerne give dem mulighed for at møde andre unge fra maritime skibsprojekter”

Samarbejde

Skibene bag

Vi er i alt fire skibe om Young Sailor. Ud over Fulton er det:

Marilyn Anne af Struer

Tremastet skonnert bygget i Marstal i 1919. Marilyn Anne sejler i dag som alternativ skole for 9.-10. klasses elever, som har brug for andre udfordringer og en anden skoleform end folkeskolen kan give dem.

Agape af Mariager

Tomastet galease bygget i Nyborg i 1942. Agape har fokus på søspejderlivet, særligt med plads til unge, der har brug for ekstra pædagogisk støtte. Agape sejler bl.a. også sommertogter i samarbejde med Blå Kors.

Hjalm af Holbæk

Tomastet galease bygget i 1901 i Assens. Hjalm sejler i dag som skoleskib for opholdsstedet Schouhoms STU-linje, hvor de unge som en del af skolen deltager i praktisk arbejde og sejladser ombord.

Fregatten Jylland

”Vi er rigtig glade for at kunne danne rammen for ungdomsskibstræffet. Særligt den håndværksmæssige del overfor de unge er vigtig for os, da vi gerne vil bidrage til den vigtige dagsorden om at få flere unge til at interessere sig for håndværk”. Direktør på Fregatten Jylland, Karin Buhl Slæggerup

DSTA

Danish Sailtraining

Ud over vores egne Esbjerg Matroser, har vi på Fulton også unge fra DSTA (Danish Sail Training Association) med til Young Sailor. Alle sejlskibsinteresserede unge kan melde sig ind i DSTA og derigennem deltage i de aktiviteter, som DSTA udbyder. Man skal bare selv have lysten til at være med.

Unge, som vil ud og sejle på traditionelle sejlskibe, kan gennem DSTA komme på togt med blandt andet Fulton. I år havde vi DSTA unge med på Kr. Himmelfartstogtet med påmønstring i Middelfart onsdag eftermiddag, sejlads til Ebeltoft, Young Sailor og afmønstring i Odense søndag formiddag.

Der også mulighed for at komme på et 6-døgns sommertogt på Fulton med DSTA i år.