Fulton klubben anno 1970

En gruppe unge fra Aalborg hjalp i 1970 med oprigning og istandsættelse af Fulton. Det blev startskuddet til Fulton Klubben.

Alle blog indlæg

Scroll ned

Fulton Klubben

Et telefonopkald

Jeg blev ringet op af Allan. Han spurgte, om ikke det var på tide, at vi fik besøg af nogle af de unge, som hjalp med at rigge Fulton op i Aalborg i 1970. På det tidspunkt var jeg slet ikke klar over, hvor stor en gave den opringning var. Det er jeg nu!

Allan og Kirsten kom og besøgte os en augustdag i Aalborg, hvor vi lå i havnen i forbindelse med Tall Ships Races. De var begge med til at rigge Fulton op i Aalborg i 1970 i forbindelse med at skibet skulle overdrages til Nationalmuseet.

Sikke historier de bragte med ombord. Allan havde også sin scrapbog med, hvor der var avisudklip og billeder. Vi havde den store fornøjelse, at blive inviteret på en rejse tilbage i tiden sammen med dem.

Udtjent fragtskib

I løbet af årene 1923-1969 blev Fulton, under mottoet “Tid er penge”, forvandlet til motorskibet m/s Fulton. I 1969 var tiden definitivt løbet fra træskibene som fragtskib. Der skulle større og mere moderne coastere af stål til, hvis man skulle konkurrere med transport over land.

Fultons sidste last var på 159 ton hvede, som blev sejlet fra Nakskov til Aalborg for 16 kr. pr. ton. Lasten blev leveret lillejuleaftensdag i 1969, hvorefter Fulton blev lagt op og sat til salg af Roar Nielsen.

Nationalmuseets skonnert

Skibsbevaring

Danmarks flåde af skonnerter og galeaser svandt hurtigt ind på det tidspunkt. Skibene blev solgt til udlandet eller lå og forfaldt i havnene. Nationalmuseet var på udkig efter en værdig repræsentant for de små velbyggede, sødygtige sejlskibe fra Danmark, der i 1800-tallet og først i 1900-tallet sejlede med fragt over store dele af verden. Med andre ord et skib, der kunne bevares til eftertiden.

Nilfisk A/S henvendte sig til Nationalmuseet og tilbød at donere skibet i forbindelse med virksomhedens 50-års jubilæum i maj 1970.

Nationalmuseets skibsingeniør Ole Crumlin-Pedersen og skipper Mogens Frohn Nielsen gik på skibsjagt og valgte den tremastede skonnert Fulton. Skroget var i fin stand med sunde spanter overalt. Men skibet havde kun fokkemasten tilbage af den oprindelige rig, lugerne fyldte næsten hele dæksarealet og der var bygget et stort styrehus på. Skibet skulle tilbageføres til det oprindelige udseende i 1915, så der var nok at tage fat på .

Det var muligt at kortlægge skibets tidligere udseende og historie, da der i Marstal fandtes dokumentation i form af fotos, tegninger og interviews med tidligere besætningsmedlemmer og deres familier.

Klargøring af Fulton

Fast arbejde

Det blev et travlt forår. Skipper Mogens Frohn Nielsen fik organiseret oprigningen på et værft i Aalborg.

En gruppe lokale unge blev hurtigt engagerede i opgaven. De unge havde to år tidligere hjulpet med at rigge skonnerten ‘Odysseus’ op til filmatiseringen af Aksel Sandemoses ‘Klabautermanden’.

Hver dag efter skole troppede de unge op på kajen, for at hjælpe med den krævende klargøring af den 55 år gamle skonnert. Hele rigningen skulle genskabes efter tegningerne fra 1915.

I flere aviser blev de unge beskrevet som “12-14 Fulton drenge, hvoraf den ene er en pige”. Undervejs organiserede de unge sig formelt i Fulton Klubben. Skibsklubben fik, efter aftale med Ole Crumlin-Pedersen fra Nationalmuseet, lov til at adoptere Fulton. Se Adoptionsaftalen

Fulton skulle sejle fra Aalborg, så skibet officielt kunne overdrages til Nationalmuseet d. 31. maj ved Vikingeskibsmuseet i Roskilde. De fleste medlemmer af Fulton Klubben sejlede med på turen fra Aalborg til Roskilde, hvor de deltog i den officielle ceremoni. Kulturminister K. Helveg Petersen tog imod skibet sammen med flere hundrede mennesker.

Fællesskab

At klargøre skonnerten var en stor opgave. Fulton Klubbens medlemmer var særligt behjælpelige med rigningen. De skrabte, malede og splejsede også. Opgaverne krævede mange hænder og blev løst i fællesskab.

Fultons styrehus

Klubhus

Da Fulton skulle tilbageføres til sejlskib, blev skibets styrehus sendt på pension. Fulton Klubben fik lov at beholde styrehuset, som de malede og satte i stand.

Aalborg Kommune stillede en grund på havnen til rådighed for klubben, hvor klubhuset blev placeret. På billedet overdrager borgmester Marius Andersen grunden til Fulton Klubben.

Styrehuset forblev klubbens samlingspunkt mange år efter, Fulton var sejlet fra Aalborg. Kirsten fortalte, det var i styrehuset, hun lærte at lave skipperlabskovs.

"Den gang, som nu, var Fulton et skib, som samler og engagerer mennesker. Værdifulde fællesskaber opstår igen og igen omkring skibet"

Økonomisk modvind

I tiden efter istandsættelsen i Aalborg var driften af Fulton flere gange truet grundet manglende økonomi. Ved flere lejligheder greb både virksomheder og private til lommerne og donerede penge til Fulton. Det også var i den tid støtteforeningen Fultons Venner blev stiftet.

Redningsaktion

Indsamling

Også Fulton Klubben meldte sig på banen og samlede penge ind, så Fulton kunne sejle videre. De lavede bl.a. avisindsamlinger og foredrag om Fulton for andre unge.

Medlemmerne fra Fulton Klubben lavede løbesedler og delte dem ud. De sendte breve til Aalborgs virksomheder og læger. Og der blev trykket medlemskort af flere omgange, da klubben i løbet af kort tid havde samlet 350 passive medlemmer, som hver skulle betale 10 kr.

Tak

Kirsten og Allans besøg og deres historier har været en påmindelse om, at Fulton sejler i dag, fordi mange mennesker gennem årene har engagereret sig i skibet og gjort en stor indsats for Fulton. Ligesom det at være en del af Fulton er noget, man kan bære med sig hele livet.

Tak for indsatsen, historierne og besøget.

Se flere blog indlæg fra Fulton.