Historien

En af verdenshavenes gråspurve

De små Marstal skonnerter, som Fulton, fik tilnavnet gråspurve, fordi de var talrige, velbjærgede og altid på langfart.

Scroll ned

Sejlende kulturarv

Dansk søfartshistorie

At sejle et skib, som Fulton fra 1915, føles som en rejse i tid. Ombord er søfartshistorien allestedsnærværende og relevant. Når man står på dækket sammen med fortiden, er det umuligt ikke at lade fantasien vandre og forstille sig, hvordan det har været at leve og arbejde til søs for over 100 år siden.

Sejlskibe som Fulton fragtede i 1800-tallet og først i 1900-tallet gods i store dele af verden. Dansk søfart i dag bygger på det sømandsskab, som voksede frem i disse skibe. Tusinder af søfolk på langfart levede og arbejdede i de små skibe under primitive forhold i al slags vejr.

Klipfisk – det salte “guld”

Newfoundlandsfarten

Fragtruten fra Newfoundland ved Canada til Sydeuropa med klipfisk er i høj kurs først i 1900-tallet. Betalingen er ca. 25.000 kr. for en enkelt rejse. Her kan sejlskibene stadig konkurrere med de mere driftssikre dampskibe, hvor ventetid er dyr. De saltede torsk, som lufttørres på små isolerede pladser langs kysten, er en populær spise i de katolske lande ved Middelhavet, hvor der ikke spises kød i fastetiden. Skibene ligger på skift i naturhavnene på Newfoundland og laster fisken efterhånden, som den bliver klar til afskibning fra pladserne. Ventetiden bruges på vedligehold.

Lastning af fisken

Lastrummet rengøres, grangrene lægges langs kølsvinet, så bunden bliver plan og ovenpå lægges et tæt lag birkebark som fortsættes op ad skibssiden, så fisken beskyttes mod rust fra skibets nagler. Fisken bæres ombord i “quintals”, som er bærebøre af træ, der bæres af to mand og er lastet med 50 kg. fisk. I lastrummet stakkes fiskene omhyggeligt i vandrette rækker, så hver klipfisk dækker 4/5 af den foregående. Det sikrer at lasten ligger sikkert på rejsen og er i fin stand ved losning.

”Vi kunne på en gang klart fornemme skibet i dets mangfoldighed af væsener: Som en kompliceret og elegant trækonstruktion, som transportmiddel, som arbejdsplads, som økonomisk investeringsobjekt og først og fremmest som et minisamfund, hvor unge og ældre i fællesskab arbejder på det ene mål: At få skibet til at sejle bedst muligt”