Forskningsrapport

Esbjerg Matrosordningen

Især de længerevarende forløb ser ud til at have en væsentlig og positiv betydning for de unges selvfølelse og efterfølgende oplevelse af forbedrede relationer og en bedre livskvalitet.

Scroll ned

Et unikt tilbud

Unge på ret køl

Frans Ørsted Andersen og Karen Bjerg Petersen fra Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU) ved Århus Universitet har fulgt Esbjerg Matroser over 3 år og udarbejdet en følgeforskningsrapport om den pædagogiske indsats på Fulton.

Overordnet kan det ud fra rapportens undersøgelse siges, at ordningen har haft en positiv betydning for langt de fleste Esbjerg Matrosers livssituation. Sammenfattende bemærkninger og perspektiver er, at:

  • Esbjerg Matrosordningen ser ud til at have levet op til intentionerne om at bidrage til at få udsatte unge på ret køl ved at give dem et særligt og unikt tilbud
  • Undersøgelserne viser, at et godt samarbejde mellem projektpartnere og en tæt opfølgning på de udsatte unge under og efter ophold på Fulton er væsentlig
  • Undersøgelserne viser, at valget af en gennemgående koordinator fra Esbjerg Kommunes side bidrager til kontinuitet og ser ud til at have en betydning for den vellykkede gennemførelse af ophold på Fulton
  • Undersøgelserne viser, at mentorrollen, som især skipper, men også den øvrige besætning, udøver er væsentlig for de unges udvikling af ”self-efficacy” og oplevelse af mestring
  • Ordningen ser ud til, for en del af Esbjerg Matrosernes vedkommende, at have medført transfer af tilegnede færdigheder, og skonnerten Fulton kan ses som et praksisfællesskab, hvor Esbjerg Matroserne bevæger sig fra perifer til fuld legitim deltagelse
  • Tankegangen om at kunne hjælpe andre og ikke selv kun være den, der får hjælp, virker meningsfuld for de unge (ansvar ved lejrskoletogter)