Lejrskoletogt med Fulton

Jeg har hver sommer siden 1993 sammen med to kolleger arrangeret lejrskoletogter for elever fra specialklasser i Thisted kommune.

Deltagerne er ca. 18 – 20 unge sent udviklede og enkelte af de unge har også ADHD. Aldersfordelingen er fra 14 – 17 år. Det drejer sig om unge mennesker, som ikke får andre sommerferietilbud. Nogle af de unge mennesker er med flere gange og de glæder sig hver gang.

Det er utroligt som disse unge trives og vokser, når de kommer hjemmefra og får passende opgaver i nye omgivelser. De unge er næsten ukendelige, når turen slutter, de får så mange ”vigtige” opgaver på skibet og de kan klare dem, når vi, der kender dem, ser til fra sidelinjen. Dertil kommer det sociale fællesskab, som opstår, ved at være sammen i en uge på et forholdsvis lille sted.

Alle er på skift med i daglige gøremål på skibet, opgaverne skal udføres enten i grupper eller når de to og to er på nattevagt. Eleverne er med til det hele fra bagning, madlavning, opvask rengøring af skibet, sætte sejl, kaste anker og hive ankeret op igen, alle deltager med glæde.

Mandskabet har altid været helt fantastiske til at trække enkelte elever ud til helt specielle opgaver. Dette giver dem stor velvære og selvtillid.

Et eksempel en stor kraftig dreng uden selvtillid, som følte han skulle drille de mindre for at vise, at han kunne noget, han blev pludselig kaldt op til skipper og fik til opgave at passe roret, så vi kunne komme sikkert frem til og under Storstrømsbroen. Denne opgave kom så tilpas, og gav det unge menneske så stor selvtillid, at vi ikke hørte mere til ham resten af turen, men skipper holdt øje med ham og ved forskellige lejligheder blev han kaldt frem til vigtige opgaver for han havde vist, at han kunne klare svære opgaver.

Jeg ser med glæde frem til hver sommer, hvor vi igen skal ud med et nyt hold unge mennesker og se den forandring, der kan ske på blot en uge.

Inden vi forlader skibet har flere elever allerede spurgt efter at komme med igen næste år.

Mvh
Karsten Willemann